Hem

Skäl att söka psykoterapi kan vara att du på något sätt inte mår bra, det kan ha hänt något i ditt liv som gjort att du hamnat i kris. Eller att du ”kört fast” i ditt sätt att vara och behöver förändra mönster. Vi försöker tillsammans förstå dina svårigheter och finna en väg vidare för dig.

Svårigheterna kan handla om:

  • ångest, oro, stress, nedstämdhet
  • relationsproblem
  • kris och trauma
  • bristande självkänsla/självförtroende

Jag erbjuder såväl kortare fokuserade samtalsserier som längre icke tidsbegränsade terapier samt par- och familjesamtal.

Välkommen att höra av dig!

Gotlandsgatan 70A
116 65 Stockholm