Terapin

Relationell psykoterapi är en terapiform med basen i modern psykodynamisk teori med kognitiva inslag. Tidiga erfarenheter i livet, som bristande anknytning och svåra upplevelser, tillsammans med biologisk sårbarhet och aktuell livssituation ses påverka individens mående och nuvarande relationer. Relationers betydelse för individens hälsa och utveckling betonas liksom individens tillgång till sina känslor/affekter.

Jag har vanligtvis fokus på affekter – att kunna bli medveten om dem och kunna reglera dem.

Mentalisering – att vara medveten om sina egna känslor och kunna tänka kring dem samt ha en medvetenhet i relationer om den andres känslotillstånd, behov och intentioner, är något vi kan utveckla i terapin.

Jag använder vid behov inslag av avslappning, mindfulness och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som är en metod att arbeta med trauman och andra stressfulla händelser.

Vi börjar med att träffas en eller några tillfällen för att tillsammans sätta ord på och ringa in vad du vill förändra. Ibland kan detta räcka för att du ska kunna gå vidare på egen hand med nya sätt att se på din situation och nya förhållningssätt. Men vi kan sedan komma överens om att du behöver gå en längre ej tidsbegränsad psykoterapi eller en kortare fokuserad terapi om 10-20 gånger. 


Välkommen att höra av dig!